DOĞRU VE YANLIŞ BİLİNEN YÖNLERİYLE VERBİS

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) ve alt düzenlemelerinin yürürlüğe girmesi ile birlikte; Türk hukuku bir kısmı Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) ve öncülü düzenlemelerde bulunan bir kısmı da yeni olan kavramlarla tanışmaya ve uygulayıcılar bu kavramlar hakkında detaylı bilgi alma ihtiyacı hissetmeye başladı. Hukukumuz ve veri sorumluları için tamamen yeni olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”) de bu kavramlardan biri oldu.

“DOĞRU VE YANLIŞ BİLİNEN YÖNLERİYLE VERBİS” okumaya devam et

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU’NUN FACEBOOK KARARI

Gün geçtikçe artan sosyal medya kullanımı dolayısıyla kişisel hesaplarımız bizim hakkımızda birçok bilgiyi içinde barındıran veri deposu olmaktadırlar. Kişisel verilerin önemi ve kötü niyetli kullanım amaçları düşünüldüğünde çokça bilgi paylaşımı yaptığımız sosyal platformlarda bizim için en önemli şeylerden birinin ise güvenlik olduğunu söyleyebiliriz.  

“KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU’NUN FACEBOOK KARARI” okumaya devam et

LEGAL OVERVIEW ABOUT PERSONAL DATA

The Law on Protection of Personal Data (“Law”) numbered 6698 is published on the official gazette dated 07.04.2016. The justification of Law clarifies that collection and transmission of one’s personal data through the information systems has become unavoidable in the last decades either by a private sector or a public sector. Although the collection and usage of personal data is necessary in some instances in terms of social and business life, it is also essential to protect one’s fundamental rights and freedoms which are secured by both international treaties and the Constitution of the Republic of Turkey. Thereby to balance between one’s fundamental rights and functioning of business and social life has become a current issue as a primary need.      

“LEGAL OVERVIEW ABOUT PERSONAL DATA” okumaya devam et