GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından gönderilen elektronik tebligatlar, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 456 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, e-tebligat sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir. Bu tebliğ fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğurmaktadır. Uygulama 1 Nisan 2016 tarihi itibariyle başlamıştır.

“GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ” okumaya devam et