ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Türk Ticaret Kanunun bu konuyla ilgili 366. maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekildedir.

MADDE 366–(1) “Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer. Esas sözleşmede, başkanın ve başkan vekilinin veya bunlardan birinin, genel kurul tarafından seçilmesi öngörülebilir.”

“ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI SEÇİMİ” okumaya devam et