SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE MARKA HAKKINA İLİŞKİN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Kapsam ve Amacı

22.12.2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (“TBMM”) kabul edilen 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“Kanun”), 10.01.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun’un Tanımlar başlıklı ikinci maddesi ile Türk Patent Enstitüsü’nün (“TPE”) adı Türk Patent ve Marka Kurumu (“Kurum”) olarak değiştirilmiştir.

“SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE MARKA HAKKINA İLİŞKİN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER” okumaya devam et