KVKK UYUMUNUZ TAMAMLANDI MI?

Kişisel verilerin korunması; AB uyum süreci çerçevesinde ülkemizde de benimsenmekte olan bir anlayış olup ilgili kanun ve alt düzenlemelerin yayınlanmasıyla birlikte pek çok gerçek ve tüzel kişiyi ilgilendiren bir konu haline gelmiştir. Bu bülten, özellikle şirketlere pek çok yükümlülük getiren yasal düzenlemeler hakkında genel bir çerçevede bilgi verme amacıyla hazırlanmıştır.

Continue reading “KVKK UYUMUNUZ TAMAMLANDI MI?”

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİ NOTU

1 Ocak 2018 tarihi itibariyle Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik ile Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Ancak Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından sicile kayıt yükümlülüğünün başlangıç tarihi henüz belirtilmediğinden kayıt yükümlülüğü henüz başlamamıştır.

Continue reading “KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİ NOTU”

LEGAL OVERVIEW ABOUT PERSONAL DATA

The Law on Protection of Personal Data (“Law”) numbered 6698 is published on the official gazette dated 07.04.2016. The justification of Law clarifies that collection and transmission of one’s personal data through the information systems has become unavoidable in the last decades either by a private sector or a public sector. Although the collection and usage of personal data is necessary in some instances in terms of social and business life, it is also essential to protect one’s fundamental rights and freedoms which are secured by both international treaties and the Constitution of the Republic of Turkey. Thereby to balance between one’s fundamental rights and functioning of business and social life has become a current issue as a primary need.      

Continue reading “LEGAL OVERVIEW ABOUT PERSONAL DATA”