COMMERCIAL MESSAGE MANAGEMENT SYSTEM

In accordance with the “Regulation Amending the Regulation on Commercial Communications and Commercial Electronic Messages “ published in the Official Gazette dated January 4, 2020, all natural and legal persons sending commercial electronic messages are required to register with the Commercial Message Management System (“IYS”). According to the amendment, service providers engaged in these activities are required to complete their registration to the IYS by June 1st, 2020 and to transfer the recipients’ databases containing commercial electronic message receiving approval to the system.

“COMMERCIAL MESSAGE MANAGEMENT SYSTEM” okumaya devam et

TİCARİ İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ

4 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik “ uyarınca ticari elektronik ileti göndermek isteyen tüm gerçek ve tüzel kişilerin Ticari İleti Yönetim Sistemi’ne (“İYS”) kaydolma zorunluluğu doğdu. Yapılan değişiklik uyarınca bu faaliyetlerde bulunan hizmet sağlayıcılarının 1 Haziran 2020 tarihine kadar İYS’ye kayıtlarını tamamlamaları ve alıcılara ilişkin ticari elektronik ileti alma onayı içeren veri tabanlarının sisteme aktarmaları gerekmektedir.

“TİCARİ İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ” okumaya devam et