SOSYAL MEDYA ETKİLEYİCİLERİ TARAFINDAN YAPILAN TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR HAKKINDA KILAVUZ YAYIMLANDI

Sosyal medya üzerinden kazanç sağlamanın günümüzde oldukça yaygınlaşması nedeniyle bu alanda düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktaydı. Bu doğrultuda Reklam Kurulu tarafından alınan 04.05.2021 tarihli ve 2021/2 numaralı ilke kararı ile hazırlanan “Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz” (“Kılavuz”), 5 Mayıs 2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı internet adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kılavuzda genel olarak sosyal medya ve sosyal medya etkileyicisi tanımları ile bu kişiler tarafından yürütülecek ticari reklam ve uygulamalara ilişkin yol gösterici kuralların düzenlenmesi amaçlanmıştır.

Continue reading “SOSYAL MEDYA ETKİLEYİCİLERİ TARAFINDAN YAPILAN TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR HAKKINDA KILAVUZ YAYIMLANDI”