UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Covid-19 pandemisinin hayatımızı değiştirmesi ve evlerde daha çok zaman geçirmemiz ile birlikte, maliyetlerin azaltılması ve sağlık sebeplerini göz önünde bulunduran işverenler evden çalışma yöntemini tercih etmeye başladı. Uzaktan çalışma 4857 sayılı İş Kanunu’nda daha önceden beri var olmakla beraber pandemi sonrasında daha detaylı bir düzenlemeye ihtiyaç duyuluyordu. İşte bu doğrultuda, uzaktan çalışmanın usul ve esaslarını düzenlemek üzere, Uzaktan Çalışma Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 10 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yazımızda Yönetmelik’in çalışma hayatına getirdikleri üzerinde duracağız.

“UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER” okumaya devam et

FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA İÇİN İŞÇİNİN YAZILI ONAYININ ALINMASI

İş hukuku mevzuatına göre, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için işçinin yazılı onayının alınması gerekmektedir. Söz konusu onay, her yılbaşında işçilerden yazılı olarak alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır. Yargıtay kararlarına göre, böyle bir onayının bulunmaması halinde, işçinin fazla çalışma yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için bu onay aranmaz.

“FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA İÇİN İŞÇİNİN YAZILI ONAYININ ALINMASI” okumaya devam et