PANDEMİ SÜRECİNDE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Tüm dünya gibi ülkemiz de küresel pandemi nedeniyle hiç beklenmedik bir zamanda, hiç beklenmedik ölçüde olumsuz koşullara maruz kaldığından; en iptidai haklardan olan yaşam hakkı ve sağlık hakkının korunabilmesi için gerek kamu otoriteleri gerekse toplumun diğer inisiyatif alabilen birimleri olağanüstü tedbirler almak durumunda kaldı. Her ne kadar içinden geçtiğimiz belki de tarihsel bir niteliği olacak bu sürecin olağanüstü tedbirleri gerektirdiği kuşkusuz olsa da; alınacak tedbirlerde diğer temel hakların yok sayılmaması gerektiği de açıktır. Bu yazıda, küresel pandemi esnasında alınan birtakım tedbirlerin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın (“Anayasa”) 20. maddesinde yer alan ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile alt düzenlemeleri kapsamında detaylı bir şekilde düzenlenen kişisel verilerin korunması hakkına etkileri ve bu bağlamda dikkate alınması gereken hususlar kısaca ele alınmaktadır.

“PANDEMİ SÜRECİNDE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI” okumaya devam et

KORONA VİRÜSÜ’NÜN İŞ İLİŞKİLERİNE YANSIMALARI

Tüm dünyada etkisini gösteren ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘Pandemi’ olarak ilan edilen korona virüsü çalışma hayatında etkilerini yoğun bir biçimde göstermektedir. Ülkemizde yetkililerce zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması gerektiği sürekli olarak dile getirilmekte ve bu sebeple çoğu işyeri de çalışmalarına nasıl devam edeceğini düşünmektedir.

“KORONA VİRÜSÜ’NÜN İŞ İLİŞKİLERİNE YANSIMALARI” okumaya devam et

KORONA VİRÜSÜ’NÜN TİCARİ İŞLER İLE VERGİ İŞLEMLERİNE ETKİSİ

Aralık 2019’da Çin’de tespit edilen COVID-19’un, Türkiye’de görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinde yapılan açıklamayla kamuoyu ile paylaşılmış oldu. COVID-19’un (Korona virüsü) hızla yayılan bir virüs olması, ülkelerin ekonomiyi de etkileyecek ciddi tedbirler almalarına neden oldu. Bu yazımızda, uygulanan tedbirlerin mücbir sebep olarak değerlendirilmesinin mümkün olup olamayacağını ve bu durumun ticari ilişkilere etkisi ile vergi işlemlerine etkisine değineceğiz.

“KORONA VİRÜSÜ’NÜN TİCARİ İŞLER İLE VERGİ İŞLEMLERİNE ETKİSİ” okumaya devam et