INFORMATION ABOUT THE “CE” MARKING REGULATION

In the Official Gazette dated 27 May 2021 and numbered 31493, the “CE” Mark Regulation (“Regulation”) entered into force. In this article, we will try to briefly touch on what is regulated by the Regulation, which covers the products for which the “CE” mark is envisaged, and which determines the procedures and principles regarding the placing and use of this mark.

Continue reading “INFORMATION ABOUT THE “CE” MARKING REGULATION”

“CE” İŞARETİ YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

27 Mayıs 2021 Tarihli ve 31493 Sayılı Resmi Gazete’de, “CE” İşareti Yönetmeliği (“Yönetmelik”) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yazımızda, “CE” işaretinin konulmasının öngörüldüğü ürünleri kapsayan ve bu işaretinin konulmasını ve kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Yönetmeliğin neler düzenlediğine kısaca değinmeye çalışacağız.

Continue reading ““CE” İŞARETİ YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME”