KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA ADLİ KONULARDA SÜRELER DURDURULDU

TBMM’de kabul edilen torba yasa kapsamında hak kayıplarını önlemek amacıyla adli konularda süreleri durduran değişiklik yapıldı. Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13 Mart 2020 tarihinden 30 Nisan 2020’ye kadar durduruldu.

“KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA ADLİ KONULARDA SÜRELER DURDURULDU” okumaya devam et