ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTESİ AÇMA ZORUNLULUĞU

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“Kanun”) uyarınca ve yine bu kapsamda düzenlenen Sermaye Şirketlerinin Açacağı İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca, bazı şirketlere internet sitesi açma zorunluluğu getirilmiştir. Bu yazımızda bu düzenlemenin hangi şirketleri kapsadığına, Yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslara kısaca değinmeye çalışacağız.

“ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTESİ AÇMA ZORUNLULUĞU” okumaya devam et

TTK KAPSAMINDA ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN CEZAİ SORUMLULUKLARI VE UYGULANAN CEZALAR

Yönetim kurulu anonim şirketin karar mekanizması olarak çalışmakta olup, şirketin yönetim ve temsil görevini üstlenmektedir. Yönetim kurulu üyelerinin hukuka aykırı fiilleri nedeniyle cezai sorumluluklarına ilişkin olarak başta Türk Ticaret Kanunu olmak üzere birden fazla kanunda cezai yaptırımlar bulunmaktadır. Bu yazımızda Türk Ticaret Kanunu’nun “Suçlar ve Cezalar” başlıklı 562. Maddesi’nde düzenlenen ve idari para cezası,  adli para cezası ve hapis cezası gerektiren kabahatler ve suçlardan bahsedilmiştir.

“TTK KAPSAMINDA ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN CEZAİ SORUMLULUKLARI VE UYGULANAN CEZALAR” okumaya devam et

ÇEK KANUNU KAPSAMINDA KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME SUÇU

Her çek hesabı sahibi çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlüdür. Çek hesabı sahibinin tüzel kişi olması halinde, bu tüzel kişinin mali işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişiler, çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlüdür. Yönetim organı anonim şirketlerde yönetim kurulu, limited şirketlerde müdür veya müdürler kuruludur. Şirket içerisinde alınan bir karar veya iç yönerge ile görev ve yetki dağılımı yapılarak mali işlerden sorumlu üye belirlenmediyse yönetim organının bütün üyelerinin sorumluluğu devam edecektir.

“ÇEK KANUNU KAPSAMINDA KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME SUÇU” okumaya devam et

ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU

Yönetim Kurulu anonim şirketin yönetim ve temsil organıdır. Yönetim Kurulu üyeleri dürüstlük kuralına uyarak ve tedbirli bir yöneticinin özenini göstererek şirketin menfaatini gözetmek yükümlülüğü altındadır. Yönetim kurulu ile şirket arasındaki ilişkinin temeli güvene dayanmakta olduğundan yönetim kurulu üyesinin şirkete ve pay sahiplerine karşı sadakat borcu da bulunmaktadır. Bu nedenle şirketin işleyişiyle ilgili şirkete veya üçüncü kişilere zarar verilmesi halinde yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğu gündeme gelir.

“ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU” okumaya devam et