PRIVACY LAWS IN TURKEY

Throughout the history, when a new technology emerges into our daily lives and become a widely accepted mean of handling information, there have always been related legal concerns which consequently lead to a need for regulations. To put it differently, we are safe to state that, the use of technology in our daily lives and legal applications are constantly in a battle, where on one hand, technology is trying to make life easier and on the other hand, laws and regulations try to protect individual’s “rights for privacy” and “protection of personal life” to the utmost.

Continue reading “PRIVACY LAWS IN TURKEY”

YENİ TİCARET KANUNU’NDA TEK KİŞİLİK ŞİRKET

6102 sayılı ve 01.07.2012 yürürlük tarihli yeni Türk Ticaret Kanunu (“YTTK”), Anonim Şirket (“A.Ş”) ve Limited Şirket (“L.Ş”) kurucu sayılarına ilişkin yeni düzenlemeler içermektedir. 6762 sayılı Eski Türk Ticaret Kanunu (“ETTK”)’nda bu husus her iki şirket türüne göre farklı düzenlenmişken, “YTTK” bu iki şirket tipi için paralel düzenlemeler öngörmüştür.

Continue reading “YENİ TİCARET KANUNU’NDA TEK KİŞİLİK ŞİRKET”

İŞ SIRRININ KORUNMASI

İşletmeler arası rekabetin önemli oranda arttığı günümüzde, çalışanların iş ilişkisi devam ederken elde ettikleri gizli bilgilerin saklanması husundaki düzenlemelere giderek daha sık rastlanmaktadır. İş hayatının olağan bir sonucu olarak işverenler çalışanları ile, gerek kendi işletmelerine gerekse müşterilerine ait bütün verileri ve bilgileri paylaşmaktadırlar. Fakat çalışanlar yerine getirdikleri görev esnasında, kimi zaman çok gizli mahiyette olan bilgiler elde etmekle beraber bunların korunması ve ifşasının engellenmesi hususunda gerekli olan önem ve hassasiyeti göstermemektedirler.

Continue reading “İŞ SIRRININ KORUNMASI”

MERKEZİ TÜZEL KİŞİLİK BİLGİ SİSTEMİ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 16 Nisan 2010 tarihli “Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi’nin Ticaret Sicimi Memurlarında Uygulanması Hakkında”ki tebliğ uyarınca vakıflar ve dernekler ile ticaret sicilinde kaydı bulunan tüm tacirlere 16 haneli tekil numara verilecek ve bu kuruluşlar söz konusu numaraları ile tanımlanacaktır. Tebliğin 4’üncü maddesinde de belirlendiği üzere kısaca MTK olarak tanımlanan “Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi” vakıflar ve dernekler ile yerel olarak tutulan ticaret sicili kayıtlarının merkezi bir veri tabanında elektronik ortamda tutulduğu resmi sicili ifade etmektedir. 

Continue reading “MERKEZİ TÜZEL KİŞİLİK BİLGİ SİSTEMİ”

AMENDMENT OF THE TURKISH REPUBLIC CONSTITUTION AND ITS IMPACTS OVER PRIVACY

In Turkey one of the recent hot topics is the referendum, the reason of which is the ‘Amendment of the Turkish Constitution’. As a result of the referendum held in Turkey on September 12th, 2010; the amendments of the Turkish Constitution have been accepted by the public. With these amendments; most articles of the Constitution, including the article 20 regarding the Privacy of Personal Life, have been changed. As per the amendment made to the article 20 of the Constitution, which is effective as a consequence of the referendum, a new paragraph has been added to this article.

Continue reading “AMENDMENT OF THE TURKISH REPUBLIC CONSTITUTION AND ITS IMPACTS OVER PRIVACY”