YAŞLILIK AYLIĞINA BAŞVURU İÇİN İŞTEN AYRILMA ŞARTI İPTAL EDİLDİ!

Geçtiğimiz günlerde yaşlılık aylığına başvuru için işten ayrılma şartını düzenleyen kanun hükmünün iptaline ilişkin Resmi Gazete’de Anayasa Mahkemesi kararı yayınlandı. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından sigorta başlangıç tarihinin ve yaşlılık aylığı kazanıldığının tespitine karar verilmesi talebiyle açılan davada 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun mülga 62. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan “… çalıştığı işten ayrıldıktan sonra…” ibaresine ilişkin itirazlar yerinde görülerek ilgili hükmün iptali ve yürürlüğün durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesi nezdinde başvuru yapılmıştır. Yapılan itiraz başvurusunda ilgili hükmün Anayasa’nın 2., 10., 48., 49., ve 60. maddelerine aykırılık teşkil ettiği dile getirilmiştir.

“YAŞLILIK AYLIĞINA BAŞVURU İÇİN İŞTEN AYRILMA ŞARTI İPTAL EDİLDİ!” okumaya devam et

YABANCI MAHKEME KARARLARININ TÜRK HUKUKUNDA ETKİ DOĞURMASI

Teknolojinin gelişmesi ve küreselleşmenin etkisiyle sınır ötesi ilişkiler ve işlemler oldukça yaygınlaşmış durumdadır. Bu yaygın durumun getirdiği soru işaretlerinden biri de bu ilişkiler veya işlemler dolayısıyla iki taraf arasında bir uyuşmazlık çıkması halinde herhangi bir devletin yargı makamı tarafından çözüme kavuşturulan uyuşmazlıkların sonuçlarının, taraf ülkelerinde veya istedikleri herhangi bir ülke hukukunda nasıl etki doğuracağıdır.

“YABANCI MAHKEME KARARLARININ TÜRK HUKUKUNDA ETKİ DOĞURMASI” okumaya devam et