TESCİLSİZ MARKALARIN KORUNMASI VE GERÇEK HAK SAHİPLİĞİ İLKESİ

Türk hukukunda marka bir teşebbüsün mallarının ya da hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mal yada hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan işaretler olarak tanımlanmaktadır. Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) tescil edilmiş marka sahiplerine güçlü koruma sağlamaktadır. Ancak tescil edilmiş olan markayı tescil tarihinden önce yaratarak kullanmaya başlayan ve piyasada belli bir oranda tanınır hale getirmiş olan kişi gerçek hak sahibi olarak markayı tescil ettirmiş olan hak sahibine karşı bazı haklar ileri sürebilir. SMK m.6/3 tescil edilmemiş olan ama kullanılmış ve belli bir oranda tanınır hale gelmiş olan bir işaret üzerinde bir hak elde edildiğini kabul etmekte ve gerçek hak sahibine tescile itiraz imkanı getirmektedir.

“TESCİLSİZ MARKALARIN KORUNMASI VE GERÇEK HAK SAHİPLİĞİ İLKESİ” okumaya devam et

TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMELERİ ARTIK NOTERLERDE YAPILABİLECEK

29 Haziran 2022 tarihli ve 31880 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Hakimler ve Savcılar Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Noterlik Kanunu’nda da bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu düzenleme ile noterlere taşınmaz satış sözleşmesi yapma yetkisi getirilmiştir.

“TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMELERİ ARTIK NOTERLERDE YAPILABİLECEK” okumaya devam et

KİRAYA VERENİN GEREKSİNİMİ SEBEBİYLE KİRACININ TAHLİYESİ

Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) konut ve çatılı işyeri kiralarında kiraya verene belirli bazı koşullar çerçevesinde gereksinimine dayalı olarak kiracının tahliyesini isteyebilme hakkı vermektedir. Son dönemde kira bedellerinde yaşanan ciddi artışlar ve kira artış oranına getirilen %25’lik sınır dolayısıyla ev sahipleri tarafından kiracının nasıl tahliye edilebileceği araştırılır olmuştur. Bu yazımızda kiraya verenin gereksinimi nedeniyle kiracının tahliyesi için açabileceği tahliye davasından bahsedeceğiz.

“KİRAYA VERENİN GEREKSİNİMİ SEBEBİYLE KİRACININ TAHLİYESİ” okumaya devam et

YENİ AB KİŞİSEL VERİLER DÜZENLEMESİ: VERİ YÖNETİŞİM TÜZÜĞÜ (DATA GOVERNANCE ACT)

Kişisel verilerin önemi dediğimiz zaman çoğu insanın hemen ilk aklına gelen şey kişisel mahremiyetin korunması olsa da aslında bakış açımızı biraz değiştirip baktığımızda kişisel verilerin gücüyle toplumların dahi yönlendirilebildiğini görüyoruz. Özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını da insanların online işlemler için daha çok verisini paylaşmasına elverişli bir ortam yarattı ve dijital ayak izimiz çokça büyüdü. İşte bu noktada kişisel mahremiyetin ötesinde olan bu büyük gücün kontrol edilebilmesi için çeşitli kuralların düzenlenmesi ve takibi eskisinden çok daha fazla hissedilir oldu.  

“YENİ AB KİŞİSEL VERİLER DÜZENLEMESİ: VERİ YÖNETİŞİM TÜZÜĞÜ (DATA GOVERNANCE ACT)” okumaya devam et

YAPAY ZEKANIN HUKUKİ KİŞİLİĞİ

İlk olarak bilimkurgu filmleri ile tanıştığımız yapay zekanın, teknolojinin ilerlemesi ve otonom araçların kullanımının yaygınlaşması ile beraber iyice hayatımıza girdiği bir gerçektir. Otomatik sürüş moduna sahip araçlar, insansız hava araçları, yapay zekaya sahip robotlar, bankacılık, alışveriş, yemek siparişi chatbot’ları artık daha çok karşımıza çıkmaktadır. Neredeyse teknolojiye bağımlı olarak yaşadığımız bu günlerde yapay zekanın da toplum içerisinde hukuki statüsünün, hak ve sorumluluklarının belirlenmesi ve ülkelerin hukuk sistemlerinin yapay zekayı da içerecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği konusu bolca tartışılır olmuştur.

“YAPAY ZEKANIN HUKUKİ KİŞİLİĞİ” okumaya devam et

THE EFFECTS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY LAW

It is a crystal-clear fact that technology is constantly changing and developing, especially with the effect of Web 3.0. In the face of these developments, the legal system often adopts an abstaining approach and is deliberately late in regulating new technologic areas. The underlying reason for this is thought to be by many professionals in the legal field to regulate the technologic areas only with framework regulations without hindering the developing technology with the help of law. One of these areas is artificial intelligence, which the legal system has not touched much yet, but has led to great legal debates, especially in terms of law of persons. In this article, we would like to approach the effects of artificial intelligence on intellectual and industrial property law from the point that it is a creator of intellectual and industrial properties and it is determined the right ownership.

“THE EFFECTS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY LAW” okumaya devam et

IN WHICH CONTRACTS PAYMENT OBLIGATIONS CAN BE FULFILLED IN FOREIGN CURRENCY?

Recently, an amendment has been made in the Communique No. 2008-32/34 Regarding Decision No. 32 On The Protection Of The Value Of Turkish Currency.

In the light of the last amendments have made on 19.04.2022, the table regarding the contract price and other payment obligations that can be agreed in foreign currency or indexed to foreign currency and how their payment obligations will be fulfilled as presented below for your information.

“IN WHICH CONTRACTS PAYMENT OBLIGATIONS CAN BE FULFILLED IN FOREIGN CURRENCY?” okumaya devam et