FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA İÇİN İŞÇİNİN YAZILI ONAYININ ALINMASI

İş hukuku mevzuatına göre, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için işçinin yazılı onayının alınması gerekmektedir. Söz konusu onay, her yılbaşında işçilerden yazılı olarak alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır. Yargıtay kararlarına göre, böyle bir onayının bulunmaması halinde, işçinin fazla çalışma yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için bu onay aranmaz.

“FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA İÇİN İŞÇİNİN YAZILI ONAYININ ALINMASI” okumaya devam et

SINAİ MÜLKİYET KANUNU TASARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

İşbu çalışmanın amacı, ‘Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı’nın marka bölümü ile ilgili olarak okuyucuyu genel itibarıyla bilgilendirmektir.

06.04.2016 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan ‘Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı ‘ ile marka, patent ve tasarımla ilgili 556, 555, 554 ve 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler tek bir çatı altında toplanmıştır.

“SINAİ MÜLKİYET KANUNU TASARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ” okumaya devam et

OHAL SÜRESİNCE İFLAS ERTELEME İSTENEMEYECEK

21 Temmuz 2016 Tarihli ve 29777 Sayılı Resmî Gazete ile T.C Anayasası ile Olağanüstü Hal Kanunu’nun 3. Maddesinin 1. Fıkrasının b bendine göre, ülke genelinde 21/07/2016 tarihinden itibaren 90 gün süre ile olağanüstü hal ilan edilmiştir. Söz konusu OHAL süresi boyunca, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda Anayasanın 91 inci maddesindeki kısıtlamalara ve usule bağlı olmaksızın, kanun hükmünde kararnameler çıkarabilecektir. 

“OHAL SÜRESİNCE İFLAS ERTELEME İSTENEMEYECEK” okumaya devam et

FAYDALI MODEL TESCİLİNE İLİŞKİN DESTEK PROGRAMLARI

İşbu çalışmanın amacı, proje aşaması sona ermiş ve faydalı model olarak tescili hedeflenen buluşlara ilişkin başvurulabilecek destek programları hakkında okuyucuyu genel itibariyle bilgilendirmektir. Buna göre çalışma, yeni başlayacak ya da devam eden Ar-Ge ve İnovasyon projelerine ilişkin destek programlarını veya patent tesciline ilişkin destek programlarını kapsamamaktadır.

“FAYDALI MODEL TESCİLİNE İLİŞKİN DESTEK PROGRAMLARI” okumaya devam et

EVALUATION OF THE LAW OF HUMAN RIGHTS AND EQUALITY INSTITUTION OF TURKEY IN TERMS OF LABOUR LAW

Law of Human Rights and Equality Institution of Turkey No. 6701 was enacted on 06.04.2016 and published at the Official Gazette dated 20.04.2016. Pursuant to this law all Official and Private legal entities, including Public Authorities have been imposed with the obligation of treating equally to those being benefiting or benefiting from the services provided due to the activities being carried out and the non discrimination thereof. Within this respect in order to monitor and control the mentioned obligations, the establishment of Human Rights and Equality Institution of Turkey has been provided and this Institution has been empowered to impose administrative sanction upon those violating the prohibition.

“EVALUATION OF THE LAW OF HUMAN RIGHTS AND EQUALITY INSTITUTION OF TURKEY IN TERMS OF LABOUR LAW” okumaya devam et

“ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA VE UZAKTAN ÇALIŞMA” İLE “GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNE” İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER

20 Mayıs 2016 tarihli 29717 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘İş Kanunu ve Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’  ile aşağıda belirteceğim hususlarda birtakım değişiklikler yapılmıştır.

““ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA VE UZAKTAN ÇALIŞMA” İLE “GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNE” İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER” okumaya devam et