YATIRIMCILAR AÇISINDAN GİRİŞİMCİLER İLE İŞBİRLİĞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Melek Yatırımcılar ve Girişimciler arasında oluşacak ilişki, birlikte aynı hedefe odaklanmayı gerektirmektedir. Bu nedenle taraflar zorlukların üstesinden beraber gelebilecekleri bir birliktelik seçmek zorunda kalmaktadır. Girişimciler açısından değerlendirmelerde bulunduğumuz diğer yazılarımızın ardından, Yatırımcılar açısından da bu süreçte nelere dikkat edilmesi gerektiğine bu yazımızda kısaca ana hatlarıyla değinmeye çalışacağız.

“YATIRIMCILAR AÇISINDAN GİRİŞİMCİLER İLE İŞBİRLİĞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER” okumaya devam et

TİCARİ DAVALARDA ZORUNLU ARABULUCULUK

Türk hukukunda arabuluculuk, ilk etapta ihtiyari olarak başvurulmak üzere 2012 yılında Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun (HUAK) yürürlüğe girmesiyle uygulamaya koyulmuştur. HUAK’ın 1. maddesinin 2. fıkrası arabuluculuğun ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde uygulanabileceğini belirtmektedir. 2012 yılından bu yana alternatif çözüm yollarındaki pratiğin gelişmesi sonucunda mahkemelerin iş yükünün azaltılması amacıyla bazı alanlarda dava ön şartı olarak zorunlu arabuluculuğun uygulanmaya başlaması söz konusudur.

“TİCARİ DAVALARDA ZORUNLU ARABULUCULUK” okumaya devam et

GİRİŞİMCİLİĞİN ŞİRKETLEŞMEYE GEÇİŞİNİN AVANTAJLARI VE YAŞANABİLECEK BAŞLICA SORUNLAR

Gelişmekte olan ülkelerde sıkça rastlanan Girişimcilik, artık kişi veya kişi gruplarının fikirlerini hayata geçirmelerine ve iş hayatında bir yer edinmelerine aracılık sağlayan en popüler sektör konumundadır. Girişimciler bu sayede kendi işlerinin patronları olabiliyorken, aynı zamanda bir işin yürütülmesi ve sonuca bağlanmasının da her aşamasını deneyimleyebiliyorlar. 14 Kasım 2018 tarihli yazımızda Girişimcilerin Proje ve Fikirlerini Korumalarının Yollarından bahsetmiştik, şimdi ise Girişimciliğin bir sonraki aşaması olan yatırım alma ve şirketleşme süreci ile bu süreçte yaşanabilecek başlıca sorunlara değineceğiz.

“GİRİŞİMCİLİĞİN ŞİRKETLEŞMEYE GEÇİŞİNİN AVANTAJLARI VE YAŞANABİLECEK BAŞLICA SORUNLAR” okumaya devam et

REKABET KURUMU’NUN GOOGLE KARARI IŞIĞINDA ANDROID İŞLETİM SİSTEMLİ CİHAZLARDAKİ GOOGLE HİZMETLERİNİN HUKUKİ DURUMU

Geçtiğimiz ayın sonlarına doğru; Google’ın genel arama pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanarak çevrim içi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğinden bahisle 98.354.027,39-TL idari para cezasına çarptırılması gündemi meşgul etmişti. Piyasadaki hâkim durumu nedeniyle pek çok ülkedeki düzenleyici otoritelerin hedefinde olan Google’ın, Rekabet Kurumu ile yaşadığı sorunlar elbette bu dosyadan ibaret değil. Bu yazıda, geçen yılın sonunda hem Google’ı hem Android işletim sistemli cihaz üreticilerini hem de bu cihazların kullanıcılarını etkileyebilecek Rekabet Kurumu kararları kısaca ele alınmaktadır.

“REKABET KURUMU’NUN GOOGLE KARARI IŞIĞINDA ANDROID İŞLETİM SİSTEMLİ CİHAZLARDAKİ GOOGLE HİZMETLERİNİN HUKUKİ DURUMU” okumaya devam et

COMMERCIAL MESSAGE MANAGEMENT SYSTEM

In accordance with the “Regulation Amending the Regulation on Commercial Communications and Commercial Electronic Messages “ published in the Official Gazette dated January 4, 2020, all natural and legal persons sending commercial electronic messages are required to register with the Commercial Message Management System (“IYS”). According to the amendment, service providers engaged in these activities are required to complete their registration to the IYS by June 1st, 2020 and to transfer the recipients’ databases containing commercial electronic message receiving approval to the system.

“COMMERCIAL MESSAGE MANAGEMENT SYSTEM” okumaya devam et

TİCARİ İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ

4 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik “ uyarınca ticari elektronik ileti göndermek isteyen tüm gerçek ve tüzel kişilerin Ticari İleti Yönetim Sistemi’ne (“İYS”) kaydolma zorunluluğu doğdu. Yapılan değişiklik uyarınca bu faaliyetlerde bulunan hizmet sağlayıcılarının 1 Haziran 2020 tarihine kadar İYS’ye kayıtlarını tamamlamaları ve alıcılara ilişkin ticari elektronik ileti alma onayı içeren veri tabanlarının sisteme aktarmaları gerekmektedir.

“TİCARİ İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ” okumaya devam et

ELEKTRONİK TİCARET BİLGİ SİSTEMİ (ETBİS)’NE KAYDINIZI YAPTIRDINIZ MI?

Bilindiği üzere 6563 Sayılı Kanun kapsamında hazırlanan E-Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ 11/08/2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğ ile Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi kurulması ile e-ticaret şirketlerinin sisteme kayıt ve bildirimi yükümlülükleri düzenlenmiştir.

“ELEKTRONİK TİCARET BİLGİ SİSTEMİ (ETBİS)’NE KAYDINIZI YAPTIRDINIZ MI?” okumaya devam et