TURKISH PERSONAL DATA PROTECTION BOARD FACEBOOK DECISION

It is a well-known fact that our personal accounts become data stores that contain a lot of information about us due to the increasing use of social media. Given the importance of personal data and malicious purposes, we can say that security is one of the most important things for us on social platforms where we share a lot of data.

“TURKISH PERSONAL DATA PROTECTION BOARD FACEBOOK DECISION” okumaya devam et

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU’NUN FACEBOOK KARARI

Gün geçtikçe artan sosyal medya kullanımı dolayısıyla kişisel hesaplarımız bizim hakkımızda birçok bilgiyi içinde barındıran veri deposu olmaktadırlar. Kişisel verilerin önemi ve kötü niyetli kullanım amaçları düşünüldüğünde çokça bilgi paylaşımı yaptığımız sosyal platformlarda bizim için en önemli şeylerden birinin ise güvenlik olduğunu söyleyebiliriz.  

“KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU’NUN FACEBOOK KARARI” okumaya devam et

KVKK UYUMUNUZ TAMAMLANDI MI?

Kişisel verilerin korunması; AB uyum süreci çerçevesinde ülkemizde de benimsenmekte olan bir anlayış olup ilgili kanun ve alt düzenlemelerin yayınlanmasıyla birlikte pek çok gerçek ve tüzel kişiyi ilgilendiren bir konu haline gelmiştir. Bu bülten, özellikle şirketlere pek çok yükümlülük getiren yasal düzenlemeler hakkında genel bir çerçevede bilgi verme amacıyla hazırlanmıştır.

“KVKK UYUMUNUZ TAMAMLANDI MI?” okumaya devam et

KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ REHBERİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte; veri sorumlusu olarak tanımlanmakta olan gerçek ve tüzel kişilere; kişisel verilerin korunmasıyla ilgili pek çok yükümlülük getirilmiştir. Kişisel verilerin korunması alanında oldukça geniş bir yetkiyi haiz olan Kişisel Verilerin Korunması Kurumu (“Kurum”) da bu yükümlülüklerin belki de en önemlilerinden olan veri güvenliği ile ilgili olarak veri sorumlularını ve ilgilileri aydınlatmak üzere bir rehber hazırladı. Bu yazımızda bu rehbere ilişkin genel çerçevede bilgi verilecektir.

“KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ REHBERİ” okumaya devam et

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİ NOTU

1 Ocak 2018 tarihi itibariyle Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik ile Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Ancak Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından sicile kayıt yükümlülüğünün başlangıç tarihi henüz belirtilmediğinden kayıt yükümlülüğü henüz başlamamıştır.

“KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİ NOTU” okumaya devam et

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA NE KADAR BİLGİ SAHİBİSİNİZ?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 07.04.2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanmasından kısa bir süre sonra, Veri Sorumluları Sicili Yönetmelik (“Yönetmelik”)  taslağı da hazırlanmış ve yakın süre içerisinde son halini alması beklenmektedir. 

“KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA NE KADAR BİLGİ SAHİBİSİNİZ?” okumaya devam et