YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ’NDE NELER DEĞİŞTİ?

  • Yıllık ücretli izin süreleri eski düzenlemeye göre en fazla üçe bölünebiliyorken artık bu sınırlama kaldırıldı.
  • Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dört gün arttırıldı.
  • Alt işveren işçilerinin izin sürelerinin aynı işyerinde çalışmaya devam etmeleri durumunda alt işveren değişikliğinden etkilenmemesi sağlandı.
“YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ’NDE NELER DEĞİŞTİ?” okumaya devam et

FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA İÇİN İŞÇİNİN YAZILI ONAYININ ALINMASI

İş hukuku mevzuatına göre, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için işçinin yazılı onayının alınması gerekmektedir. Söz konusu onay, her yılbaşında işçilerden yazılı olarak alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır. Yargıtay kararlarına göre, böyle bir onayının bulunmaması halinde, işçinin fazla çalışma yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için bu onay aranmaz.

“FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA İÇİN İŞÇİNİN YAZILI ONAYININ ALINMASI” okumaya devam et

EVALUATION OF THE LAW OF HUMAN RIGHTS AND EQUALITY INSTITUTION OF TURKEY IN TERMS OF LABOUR LAW

Law of Human Rights and Equality Institution of Turkey No. 6701 was enacted on 06.04.2016 and published at the Official Gazette dated 20.04.2016. Pursuant to this law all Official and Private legal entities, including Public Authorities have been imposed with the obligation of treating equally to those being benefiting or benefiting from the services provided due to the activities being carried out and the non discrimination thereof. Within this respect in order to monitor and control the mentioned obligations, the establishment of Human Rights and Equality Institution of Turkey has been provided and this Institution has been empowered to impose administrative sanction upon those violating the prohibition.

“EVALUATION OF THE LAW OF HUMAN RIGHTS AND EQUALITY INSTITUTION OF TURKEY IN TERMS OF LABOUR LAW” okumaya devam et

“ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA VE UZAKTAN ÇALIŞMA” İLE “GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNE” İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER

20 Mayıs 2016 tarihli 29717 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘İş Kanunu ve Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’  ile aşağıda belirteceğim hususlarda birtakım değişiklikler yapılmıştır.

““ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA VE UZAKTAN ÇALIŞMA” İLE “GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNE” İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER” okumaya devam et

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Yabancıların çalışma izinleri hakkında kanun 06 Mart 2003’te yürürlüğe girdikten sonra kanun hakkındaki ilk yönetmelik 29 Ağustos 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak yönetmelik ilk hali ile yürürlükte kalmayıp, 2 kez değişikliğe uğramıştır ve ilk değişiklik 24 Nisan 2004 yılında yapılırken; son değişiklik de 21 Ocak 2010 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

“YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ” okumaya devam et

İŞ SIRRININ KORUNMASI

İşletmeler arası rekabetin önemli oranda arttığı günümüzde, çalışanların iş ilişkisi devam ederken elde ettikleri gizli bilgilerin saklanması husundaki düzenlemelere giderek daha sık rastlanmaktadır. İş hayatının olağan bir sonucu olarak işverenler çalışanları ile, gerek kendi işletmelerine gerekse müşterilerine ait bütün verileri ve bilgileri paylaşmaktadırlar. Fakat çalışanlar yerine getirdikleri görev esnasında, kimi zaman çok gizli mahiyette olan bilgiler elde etmekle beraber bunların korunması ve ifşasının engellenmesi hususunda gerekli olan önem ve hassasiyeti göstermemektedirler.

“İŞ SIRRININ KORUNMASI” okumaya devam et