COĞRAFİ İŞARETLER

Özellikle satın aldığımız gıda ürünlerinin ambalajlarını dikkatli bir şekilde incelediğimizde artık daha sık bir şekilde “coğrafi işaret” logosunun kullanıldığını gözlemlememiz mümkündür. Bu yazıda, pek çok ürün üzerinde görebildiğimiz bu logoların ne anlama geldiği ve coğrafi işaret kavramı kısaca ele alınacaktır.

“COĞRAFİ İŞARETLER” okumaya devam et

GİRİŞİMCİLERİN PROJE VE FİKİRLERİNİ KORUMALARI MÜMKÜN MÜ?

Gün geçtikçe yeni sektörlerin ortaya çıktığı iş dünyasında son dönemlerin favorisi olan ve yatırıcımlar açısından da bir kazanç sağlama yolu olarak görülen Startup Şirketleri, ülkemizde de önem kazanarak ilerleme kaydetmekte. Startup şirketlerinin kurucusu olan girişimcilerin de aklına ilk aşamada bazı sorular takılmakta. Bunlardan en önemlisi de fikirlerini tescil ettirerek korumadan yararlanıp yararlanamayacaklarını öğrenmek. 

“GİRİŞİMCİLERİN PROJE VE FİKİRLERİNİ KORUMALARI MÜMKÜN MÜ?” okumaya devam et

SINAİ MÜLKİYET KANUNU’NUN MARKANIN KORUNMASINA İLİŞKİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

Markanın Korunmasına İlişkin Mevzuat Değişiklikleri

Sınai Mülkiyet Kanunu ÖncesiSınai Mülkiyet Kanunu ve Yönetmeliği
Markaların Korunması Hakkında KHK ile yalnızca marka bakımından düzenleme mevcuttuSınai Mülkiyet Kanunu kapsamında sınai mülkiyetin diğer konuları da birlikte (patent, faydalı model vb.) düzenlenmiştir.
Başvurular Türk Patent Enstitüsü’ne yapılıyordu.Türk Patent Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu olarak adlandırılmıştır.
Sadece çizimle ifade edilebilen işaretler marka olarak tescil edilebiliyordu.Çizimle ifade edilemese bile ayırt edici nitelikte olan işaretler de marka olabiliyor. (Ses, renk, hareket vb.)
Daha önce tescil edilmiş markayla aynı ya da çok benzer markaların tescili mutlaka reddedilirdi.Marka sahibinin usulüne uygun muvafakatiyle daha önce tescil edilmiş markayla aynı ya da çok benzer markaların tescili kabul edilebilir.
Bültende yayımlanan marka başvurularına itiraz süresi 3 aydı.Bültende yayımlanan marka başvurularına itiraz süresi 2 aydır.
Önceden tescil edilmiş markalarla aynılık ya da benzerlik itirazında başvurucunun kullanım ispatı isteme hakkı yoktu.Yeni düzenlemeyle önceden tescil edilmiş markalarla aynılık ya da benzerlik itirazında marka tescil talebinde bulunan itiraz edenden markayı kullandığını ispat etmesini isteyebilir.
Tescili için gerekli aşamaları tamamlanmamış markalarla ilgili yasal düzenleme yoktu.Tescili için gerekli aşamaları tamamlanmamış markalar özel bir düzenlemeye tabi kılınmıştır.
Geriye yürüyen hükümsüzlük yaptırımı vardı.Geriye yürüyen hükümsüzlük yaptırımına ek olarak ileriye etkili iptal yaptırımı da 2024 itibariyle yürürlüğe girecektir.

Kerem Utku Örer

TEMMUZ 2017

CHANGES FOR TRADE MARKS BROUGHT BY THE INDUSTRIAL PROPERTY LAW

CHANGES IN THE LEGISLATIONS ABOUT PROTECTION OF TRADEMARK

BEFORE
AFTER
Decree-Law No. 556 on the Protection of Trademarks did not include other means of IP Rights, but only regulated protection of trademarks.Industrial Property Law includes regulations about trademark, patent and utility model, etc.
Türk Patent Enstitüsü (Turkish Patent Institute) had been accepting the applications.Turkish Patent Institute’s name changed as Türk Patent ve Marka Kurumu (Turkish Patent and Trademark Office)
Only the signs which could be represented graphically were considered as registerable trademark.The signs which cannot be represented graphically (such as voice, color and movement) can be registered as trademark as long as they are distinctive.
The trademark applications which includes same or very similar trademark to previously registered trademark were being rejected strictly.Previously registered trademark owner can approve new applications which includes same or very similar trademark.
Objection period for published applications was 3 months.Objection period for published applications is 2 months.
Proofs of usage could not be requested from objectors who claim uniformity or similarity to previously registered trademark.Proofs of usage can be requested from objectors who claim uniformity or similarity to previously registered trademark.
There were no legislation about the applications which include incomplete steps.There are special regulations for the applications which include incomplete steps.
There was retroactive sanction of nullity.In addition to retroactive sanction of nullity the proactive sanction of cancellation will enter into force by 2024.

Kerem Utku Örer

TEMMUZ 2017

MARKANIN KORUNMASINA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER

Markanın korunması konusuna olan ilgi, teknolojik ve ekonomik gelişmeler ile teşvik düzenlemeleri neticesinde artış göstermiş, buna paralel olarak bu alanda yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaca cevap vermek adına Sınai Mülkiyet Kanunu ve bu kanuna ilişkin bir yönetmelik yürürlüğe konmuştur. Bu yazıda yeni yasal düzenlemelerle markanın korunması sürecinde yapılan belli başlı değişiklikler ele alınmaktadır.

“MARKANIN KORUNMASINA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER” okumaya devam et

SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE MARKA HAKKINA İLİŞKİN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Kapsam ve Amacı

22.12.2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (“TBMM”) kabul edilen 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“Kanun”), 10.01.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun’un Tanımlar başlıklı ikinci maddesi ile Türk Patent Enstitüsü’nün (“TPE”) adı Türk Patent ve Marka Kurumu (“Kurum”) olarak değiştirilmiştir.

“SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE MARKA HAKKINA İLİŞKİN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER” okumaya devam et

SINAİ MÜLKİYET KANUNU TASARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

İşbu çalışmanın amacı, ‘Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı’nın marka bölümü ile ilgili olarak okuyucuyu genel itibarıyla bilgilendirmektir.

06.04.2016 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan ‘Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı ‘ ile marka, patent ve tasarımla ilgili 556, 555, 554 ve 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler tek bir çatı altında toplanmıştır.

“SINAİ MÜLKİYET KANUNU TASARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ” okumaya devam et

FAYDALI MODEL TESCİLİNE İLİŞKİN DESTEK PROGRAMLARI

İşbu çalışmanın amacı, proje aşaması sona ermiş ve faydalı model olarak tescili hedeflenen buluşlara ilişkin başvurulabilecek destek programları hakkında okuyucuyu genel itibariyle bilgilendirmektir. Buna göre çalışma, yeni başlayacak ya da devam eden Ar-Ge ve İnovasyon projelerine ilişkin destek programlarını veya patent tesciline ilişkin destek programlarını kapsamamaktadır.

“FAYDALI MODEL TESCİLİNE İLİŞKİN DESTEK PROGRAMLARI” okumaya devam et