THE EFFECTS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY LAW

It is a crystal-clear fact that technology is constantly changing and developing, especially with the effect of Web 3.0. In the face of these developments, the legal system often adopts an abstaining approach and is deliberately late in regulating new technologic areas. The underlying reason for this is thought to be by many professionals in the legal field to regulate the technologic areas only with framework regulations without hindering the developing technology with the help of law. One of these areas is artificial intelligence, which the legal system has not touched much yet, but has led to great legal debates, especially in terms of law of persons. In this article, we would like to approach the effects of artificial intelligence on intellectual and industrial property law from the point that it is a creator of intellectual and industrial properties and it is determined the right ownership.

“THE EFFECTS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY LAW” okumaya devam et

MARKA HAKKININ İHLALİNDE TAZMİNAT DAVALARI

Markanın aynısının veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin, marka sahibinin izni olmaksızın başka mal veya hizmetlerde kullanmak marka hakkının ihlalini oluşturur. Oluşan marka ihlali nedeniyle uğranılan zararların tazmini için 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“Kanun”) uyarınca maddi, manevi ve itibar tazminat davası açılabilmektedir. Bu yazımızda kısaca marka hakkına tecavüz sonucu açılabilecek tazminat davalarına değinmeye çalışacağız.

“MARKA HAKKININ İHLALİNDE TAZMİNAT DAVALARI” okumaya devam et

INFORMATION ABOUT THE “CE” MARKING REGULATION

In the Official Gazette dated 27 May 2021 and numbered 31493, the “CE” Mark Regulation (“Regulation”) entered into force. In this article, we will try to briefly touch on what is regulated by the Regulation, which covers the products for which the “CE” mark is envisaged, and which determines the procedures and principles regarding the placing and use of this mark.

“INFORMATION ABOUT THE “CE” MARKING REGULATION” okumaya devam et

FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN KORUNMASINDA ZAMAN UNSURU

Fikir ve sanat eserleri, insanlığın kültürel birikiminin yapıtaşları olarak vazgeçilmez nitelikteki değerlerdir. Bu eserlere atfedilen önemin doğal bir sonucu olarak, eserleri meydana getirenlere birtakım hakların tanınması söz konusu olmuştur. Bu sayede, hem eseri meydana getirenlerin; o eserden kaynaklanan maddi ve manevi değerler üzerinde söz sahibi olması sağlanmakta hem de yeni eserler yaratmak üzere kişiler teşvik edilmektedir. Modern hukuki düzenlemeler, fikir ve sanat eserlerine ilişkin hakların ihlali halinde, özgürlüğü kısıtlayıcı cezalar dahil olmak üzere ağır yaptırımlar öngörebilmektedir.

“FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN KORUNMASINDA ZAMAN UNSURU” okumaya devam et

COĞRAFİ İŞARETLER

Özellikle satın aldığımız gıda ürünlerinin ambalajlarını dikkatli bir şekilde incelediğimizde artık daha sık bir şekilde “coğrafi işaret” logosunun kullanıldığını gözlemlememiz mümkündür. Bu yazıda, pek çok ürün üzerinde görebildiğimiz bu logoların ne anlama geldiği ve coğrafi işaret kavramı kısaca ele alınacaktır.

“COĞRAFİ İŞARETLER” okumaya devam et

GİRİŞİMCİLERİN PROJE VE FİKİRLERİNİ KORUMALARI MÜMKÜN MÜ?

Gün geçtikçe yeni sektörlerin ortaya çıktığı iş dünyasında son dönemlerin favorisi olan ve yatırıcımlar açısından da bir kazanç sağlama yolu olarak görülen Startup Şirketleri, ülkemizde de önem kazanarak ilerleme kaydetmekte. Startup şirketlerinin kurucusu olan girişimcilerin de aklına ilk aşamada bazı sorular takılmakta. Bunlardan en önemlisi de fikirlerini tescil ettirerek korumadan yararlanıp yararlanamayacaklarını öğrenmek. 

“GİRİŞİMCİLERİN PROJE VE FİKİRLERİNİ KORUMALARI MÜMKÜN MÜ?” okumaya devam et