“.TR” UZANTILI ALAN ADLARINDA TRABİS DÖNEMİ BAŞLIYOR!

7 Kasım 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 27752 sayılı İnternet Alan Adları Yönetmeliği uyarınca “.tr” uzantılı alan adlarına ilişkin işlemlerin  Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesindeki Nic.tr aracılığıyla değil, “.tr Ağ Bilgi Sistemi” (“TRABİS“) adlı platform üzerinden gerçekleştirileceği duyurulmuştu.  Bu kapsamda ise ODTÜ’nün “.tr” uzantılı alan adlarının yönetim ve tahsisine ilişkin her türlü yetkisini BTK’ye devrettiği  hususunda Aralık 2018’de bir sözleşme imzalanmış, Ağustos 2020’de Nic.tr’nin kullanıma kapatılması ve TRABİS’in faaliyete geçmesi öngörülmüşse de söz konusu geçiş işlemi tamamlanamamıştır.

Continue reading ““.TR” UZANTILI ALAN ADLARINDA TRABİS DÖNEMİ BAŞLIYOR!”

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU 17.12.2021 TARİHİNDE KAMUOYU DUYURUSU PAYLAŞMIŞTIR!

17.12.2021 tarihinde tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) web sitesinde “Mağazalarda Alışveriş Sırasında İlgili Kişilere SMS ile Doğrulama Kodu Gönderilmesi Suretiyle Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Kamuoyu Duyurusu” başlıklı duyuru yayımlanmıştır. Bu duyuruya ilişkin detayları sizlere kısaca aktarmak isteriz.

Continue reading “KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU 17.12.2021 TARİHİNDE KAMUOYU DUYURUSU PAYLAŞMIŞTIR!”

İCRA VE İFLAS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

30 Kasım 2021 Tarihli ve 31675 Sayılı Resmi Gazete’de İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”) yayımlanmış olup, yayım tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. Bu yazımızda yayımlanan bu torba kanunun hangi değişiklikleri ve düzenlemeleri getirdiğini incelemeye çalışacağız.

Continue reading “İCRA VE İFLAS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN”

ELEKTRONİK İMZA KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK’TEKİ DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

15 Ekim 2021 tarihli ve 31629 sayılı Resmi Gazete’de Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayımlanmıştır. Bu kapsamda kimlik doğrulama işlemlerine ilişkin değişiklikler yapılmış ve kimlik kartına nitelikli elektronik sertifika yüklenmesi, bu sertifikanın yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esaslar detaylıca düzenlenmiştir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Yönetmelik kapsamında getirilen değişikliklere bu yazımızda kısaca değinmeye çalışacağız.

Continue reading “ELEKTRONİK İMZA KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK’TEKİ DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME”