KEFALET SÖZLEŞMESİ

A.            Tanımı

Kefalet sözleşmesi teminat amaçlı sözleşmelerdendir. Türk hukukunda teminat, ayni ve şahsi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kefalet şahsi teminat türlerindendir. Çünkü kefil, borçlu borcunu ödemediği takdirde borcu ödeyeceğine ilişkin teminat veren kişidir. Türk Borçlar Kanunu 581. maddesinde tanımlanmaktadır.

“KEFALET SÖZLEŞMESİ” okumaya devam et

IN WHICH CONTRACTS FOREIGN CURRENCY IS FORBIDDEN?

The exceptions brought by the Ministry of Treasury and Finance (“the Ministry”) to the prohibition of determination of contract fees in some contracts and other payment obligations in or indexed to foreign currencies determined by The Presidential Decree No. 85 published on the Official Gazette on 13 September 2018 have been listed briefly by the communique of the Ministry (“the Communique”) issued on 6 October 2018, as stated in the table below:

“IN WHICH CONTRACTS FOREIGN CURRENCY IS FORBIDDEN?” okumaya devam et

HANGİ SÖZLEŞMELERDE DÖVİZ YASAK?

13 Eylül 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile öngörülen Türkiye’de yerleşik kişilerin akdettiği bazı sözleşmelerde yer alan sözleşme bedeli ve diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsiden ya da dövize endeksli olarak belirlenmesi yasağına Hazine ve Maliye Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından getirilen istisnalar 6 Ekim 2018 tarihinde yayınlanan tebliğ (“Tebliğ”) ile belirlenmiştir. 

“HANGİ SÖZLEŞMELERDE DÖVİZ YASAK?” okumaya devam et

GÜVEN DAMGASI

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerin ve e-ticaretin önem kazanmasıyla birlikte tüketicilerin güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli adımların atılması bir zorunluluk halini almıştır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bu ihtiyacı karşılamak adına çeşitli ülkelerin uygulamalarını incelemiş ve bunun sonucunda Güven Damgası uygulamasını başlatmaya karar vermiştir.

“GÜVEN DAMGASI” okumaya devam et

SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KHK’LERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM Genel Kurulu’nda 18.06.2017 tarihinde kabul edilmiş olup önümüzdeki günlerde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

“SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KHK’LERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” okumaya devam et