DERNEKLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE İDARİ PARA CEZALARI

5253 Sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyen derneklere, dernek yönetici ve üyelerine idari para cezası verilebilmektedir. İdari para cezalarının tutarları %36,20 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranı uyarınca 2022 yılı için de belirlenmiştir. Bu itibarla, Dernekler Kanunu uyarınca 2022 yılı için uygulanacak idari para cezaları T.C. İç İşleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün 2021/15 sayılı Genelgesi ile duyurulmuştur.

“DERNEKLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE İDARİ PARA CEZALARI” okumaya devam et

İCRA HUKUKUNDA TAHSİL HARCI

İcra takibi hak ve alacakların teminini sağlayan hukuksal bir yoldur. Borcunu tahsil edemeyen alacaklı tarafından icra müdürlüklerinde icra takibi başlatılabilmektedir. Bu sebepledir ki; icra takibi başlatılırken, sürdürülürken ve kapatılırken bazı harç ve giderlerin ödenmesi gerekmektedir. İcra takipleri çeşitli sebeplerle başlatılabilmektedir. Ancak bu yazımızda herhangi bir mahkeme kararı bulunmaksızın alacağın tahsili istemiyle başvurulan icra takibi yöntemindeki harçlar ve özellikle tahsil harcı üzerinde duruyor olacağız.

“İCRA HUKUKUNDA TAHSİL HARCI” okumaya devam et

SÖZLEŞME YAPARKEN NE KADAR ÖZGÜRÜZ?

Geçmişten günümüze ve özellikle modern merkezi devlet anlayışının da benimsenmesiyle bireylerin yaşamlarını sürerken belirli kurallara uygun olarak yaşama yükümlülüğünün bulunması herkesin kabullendiği bir gerçektir.  Ancak bunun yanında bir de tabi ki belirli konularda özgür iradenin geçerli olması gerekir. Özgür iradenin sözleşmeler hukukuna yansıyan görünümlerinden birinin de sözleşme yapma serbestisi olarak bilinen diğer adıyla “sözleşme özgürlüğü” olduğu söylenilebilir.

“SÖZLEŞME YAPARKEN NE KADAR ÖZGÜRÜZ?” okumaya devam et

“CE” İŞARETİ YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

27 Mayıs 2021 Tarihli ve 31493 Sayılı Resmi Gazete’de, “CE” İşareti Yönetmeliği (“Yönetmelik”) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yazımızda, “CE” işaretinin konulmasının öngörüldüğü ürünleri kapsayan ve bu işaretinin konulmasını ve kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Yönetmeliğin neler düzenlediğine kısaca değinmeye çalışacağız.

““CE” İŞARETİ YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME” okumaya devam et

TEKNOLOJİNİN GETİRDİKLERİ: HUKUK YARGILAMASINDA ONLİNE DÖNEM

Hayatımız teknoloji sayesinde her geçen gün birçok açıdan değişiyor ve gelişiyor. Hukukun ise bu değişikliklere geç kaldığı yönünde eleştiriler sıklıkla yapılagelmektedir. Yargılamanın güvenli bir şekilde yürütülebilmesi ve ilgililerin en doğru ve güvenilir şekilde adalete erişiminin sağlanması amacıyla hukuk prensibi gelişmeleri arkadan takip ediyor olsa da önemli olan sağlam temeller üzerine kurulmuş bir sistemin kurulmasıdır. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda (“HMK”) yapılan değişiklikle elektronik yollarla hukuk uyuşmazlıklarında duruşma yapılabilmesine imkan tanınmıştır. İlk olarak pilot bölgelerde uygulanmaya başlayan online duruşma sistemi ise 1 yıl içerisinde yaygınlaşmaya başlamış ve bu konuda 30 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de HUKUK MUHAKEMELERİNDE SES VE GÖRÜNTÜ NAKLEDİLMESİ YOLUYLA DURUŞMA İCRASI HAKKINDA YÖNETMELİK (“Yönetmelik”) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

“TEKNOLOJİNİN GETİRDİKLERİ: HUKUK YARGILAMASINDA ONLİNE DÖNEM” okumaya devam et

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE BAŞVURU SAHİBİNİN KİMLİĞİNİN DOĞRULANMA SÜRECİ HAKKINDA YÖNETMELİK

26 Haziran 2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmi Gazete’de, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayımlanmıştır. Bu yazımızda 31 Aralık 2021 tarihinde yürürlüğe girecek yönetmelikte düzenlenen hususlara kısaca değinmeye çalışacağız.  

“ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE BAŞVURU SAHİBİNİN KİMLİĞİNİN DOĞRULANMA SÜRECİ HAKKINDA YÖNETMELİK” okumaya devam et

SOSYAL MEDYA ETKİLEYİCİLERİ TARAFINDAN YAPILAN TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR HAKKINDA KILAVUZ YAYIMLANDI

Sosyal medya üzerinden kazanç sağlamanın günümüzde oldukça yaygınlaşması nedeniyle bu alanda düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktaydı. Bu doğrultuda Reklam Kurulu tarafından alınan 04.05.2021 tarihli ve 2021/2 numaralı ilke kararı ile hazırlanan “Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz” (“Kılavuz”), 5 Mayıs 2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı internet adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kılavuzda genel olarak sosyal medya ve sosyal medya etkileyicisi tanımları ile bu kişiler tarafından yürütülecek ticari reklam ve uygulamalara ilişkin yol gösterici kuralların düzenlenmesi amaçlanmıştır.

“SOSYAL MEDYA ETKİLEYİCİLERİ TARAFINDAN YAPILAN TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR HAKKINDA KILAVUZ YAYIMLANDI” okumaya devam et

ARBITRATION PROCEDURES TO BE APPLIED TO DISPUTE RESOLUTIONS

Arbitration and arbitration provisions are regulated in the Code of Civil Procedure No. 6100 (“CCP”), the International Arbitration Law No. 4686 and the Arbitration Rules of the International Chamber of Commerce (“ICC”). In this article, we will try to outline the provisions and procedures that can be applied during the arbitration proceedings to resolve a dispute.

“ARBITRATION PROCEDURES TO BE APPLIED TO DISPUTE RESOLUTIONS” okumaya devam et