YAPAY ZEKANIN HUKUKİ KİŞİLİĞİ

İlk olarak bilimkurgu filmleri ile tanıştığımız yapay zekanın, teknolojinin ilerlemesi ve otonom araçların kullanımının yaygınlaşması ile beraber iyice hayatımıza girdiği bir gerçektir. Otomatik sürüş moduna sahip araçlar, insansız hava araçları, yapay zekaya sahip robotlar, bankacılık, alışveriş, yemek siparişi chatbot’ları artık daha çok karşımıza çıkmaktadır. Neredeyse teknolojiye bağımlı olarak yaşadığımız bu günlerde yapay zekanın da toplum içerisinde hukuki statüsünün, hak ve sorumluluklarının belirlenmesi ve ülkelerin hukuk sistemlerinin yapay zekayı da içerecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği konusu bolca tartışılır olmuştur.

“YAPAY ZEKANIN HUKUKİ KİŞİLİĞİ” okumaya devam et

IN WHICH CONTRACTS PAYMENT OBLIGATIONS CAN BE FULFILLED IN FOREIGN CURRENCY?

Recently, an amendment has been made in the Communique No. 2008-32/34 Regarding Decision No. 32 On The Protection Of The Value Of Turkish Currency.

In the light of the last amendments have made on 19.04.2022, the table regarding the contract price and other payment obligations that can be agreed in foreign currency or indexed to foreign currency and how their payment obligations will be fulfilled as presented below for your information.

“IN WHICH CONTRACTS PAYMENT OBLIGATIONS CAN BE FULFILLED IN FOREIGN CURRENCY?” okumaya devam et

YETKİLİ YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ – YETKİ SÖZLEŞMESİ

Bir uyuşmazlık çıktığında tarafların hukuki işlem başlatmadan önce tespit etmesi gereken ilk şeylerden biri de hukuki işlemin nerede başlatılacağıdır. Hukuk literatüründe “yetki” ismiyle bilinen yargı yerinin tespiti bazen hukuki işlemin yeniden başlatılması, davanın yeniden ve en başından görülmesi gibi önemli hukuki sonuçlar doğurduğundan tarafların hem ekonomik anlamda kayıplar hem de zaman kaybı yaşamaması için oldukça önemli bir konudur. Özellikle şirketler uygulamada bu tip problemlerle karşılaşmamak için yargı yerini sözleşmelerinde veya uyuşmazlık çıkmadan önce belirlemeyi tercih ederler. Bu yazımızda uygulamada hemen hemen her sözleşmede gördüğümüz yetki sözleşmesinin geçerlilik şartlarını ve bu konuda dikkat edilmesi gerekenleri sizlere kısaca aktarmaya çalışacağız.

“YETKİLİ YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ – YETKİ SÖZLEŞMESİ” okumaya devam et

DERNEKLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE İDARİ PARA CEZALARI

5253 Sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyen derneklere, dernek yönetici ve üyelerine idari para cezası verilebilmektedir. İdari para cezalarının tutarları %36,20 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranı uyarınca 2022 yılı için de belirlenmiştir. Bu itibarla, Dernekler Kanunu uyarınca 2022 yılı için uygulanacak idari para cezaları T.C. İç İşleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün 2021/15 sayılı Genelgesi ile duyurulmuştur.

“DERNEKLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE İDARİ PARA CEZALARI” okumaya devam et

İCRA HUKUKUNDA TAHSİL HARCI

İcra takibi hak ve alacakların teminini sağlayan hukuksal bir yoldur. Borcunu tahsil edemeyen alacaklı tarafından icra müdürlüklerinde icra takibi başlatılabilmektedir. Bu sebepledir ki; icra takibi başlatılırken, sürdürülürken ve kapatılırken bazı harç ve giderlerin ödenmesi gerekmektedir. İcra takipleri çeşitli sebeplerle başlatılabilmektedir. Ancak bu yazımızda herhangi bir mahkeme kararı bulunmaksızın alacağın tahsili istemiyle başvurulan icra takibi yöntemindeki harçlar ve özellikle tahsil harcı üzerinde duruyor olacağız.

“İCRA HUKUKUNDA TAHSİL HARCI” okumaya devam et

SÖZLEŞME YAPARKEN NE KADAR ÖZGÜRÜZ?

Geçmişten günümüze ve özellikle modern merkezi devlet anlayışının da benimsenmesiyle bireylerin yaşamlarını sürerken belirli kurallara uygun olarak yaşama yükümlülüğünün bulunması herkesin kabullendiği bir gerçektir.  Ancak bunun yanında bir de tabi ki belirli konularda özgür iradenin geçerli olması gerekir. Özgür iradenin sözleşmeler hukukuna yansıyan görünümlerinden birinin de sözleşme yapma serbestisi olarak bilinen diğer adıyla “sözleşme özgürlüğü” olduğu söylenilebilir.

“SÖZLEŞME YAPARKEN NE KADAR ÖZGÜRÜZ?” okumaya devam et

“CE” İŞARETİ YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

27 Mayıs 2021 Tarihli ve 31493 Sayılı Resmi Gazete’de, “CE” İşareti Yönetmeliği (“Yönetmelik”) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yazımızda, “CE” işaretinin konulmasının öngörüldüğü ürünleri kapsayan ve bu işaretinin konulmasını ve kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Yönetmeliğin neler düzenlediğine kısaca değinmeye çalışacağız.

““CE” İŞARETİ YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME” okumaya devam et