E-APOSTILLE

E-apostille is a document approval system that allows an official document created in electronic environment to be legally used in another country that is a member and party to the Hague Convention by certifying its authenticity.

The e-apostille service, which is a digital service of Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (“PTT”), can be accessed via http://www.turkiye.gov.tr, http://www.eapostil.gov.tr, or e-Government mobile application.

Continue reading “E-APOSTILLE”

E-APOSTİL

E-apostil, elektronik ortamda oluşturulmuş resmi bir belgenin, gerçekliğinin tasdik edilerek Lahey konvansiyonuna üye ve taraf olan başka bir ülkede yasal olarak kullanılabilmesini sağlayan bir belge onay sistemidir.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (“PTT”) dijital hizmeti olan e-apostil hizmetine www.turkiye.gov.tr, www.eapostil.gov.tr, veya e-Devlet mobil uygulaması aracılığı ile ulaşılabilmektedir.

Continue reading “E-APOSTİL”

KİRACININ TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ YOLUYLA TAHLİYESİ

Kiracıyla kiraya veren arasındaki ilişkinin koşullarını belirleyen Türk Borçlar Kanunu daha çok kiracıyı koruyan nitelikte düzenlemeler bulundurmakta ve bunun gerekçesini de kiracının ev sahibi karşısında ekonomik olarak avantajsız durumda olmasına dayandırmaktadır. Kiracının taşınmazdan çıkarılması her koşulda mümkün olmadığından kanunda düzenlenen kira sözleşmesinin sona ermesiyle ilgili şartların sağlanması gerekmektedir. Kiracıdan alınan ve tahliye taahhütnamesi denilen yazılı beyan ile kiracının sözleşme süresi sona erdikten sonra ya da taahhüt ettiği başka bir tarihte taşınmazdan tahliye edilmesi mümkündür. Bu yazımızda tahliye taahhütnamesi yoluyla kiracının nasıl tahliye edilebileceğinden bahsedilmiştir.

Continue reading “KİRACININ TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ YOLUYLA TAHLİYESİ”

KİRACI VEYA EŞİNİN TAŞINMAZI OLMASI HALİNDE TAHLİYE

Konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinde kiraya veren ya da kiracıdan kaynaklı konuların varlığı söz konusu olduğunda kira sözleşmesinin sona erdirilmesi mümkündür. Bu yazımızda kiracıdan kaynaklanan ve dava yolu ile tahliye yollarından biri olan,  “kiracı veya eşinin aynı bölgede taşınmazı olması halinde tahliye” konusundan bahsetmeye çalışacağız.

Continue reading “KİRACI VEYA EŞİNİN TAŞINMAZI OLMASI HALİNDE TAHLİYE”

YENİDEN İNŞA VE İMAR SEBEBİYLE KİRACININ TAHLİYESİ

Konut veya çatılı işyerlerini kiraya veren kişiler istedikleri zaman kiraladıkları yeri kiracıdan geri alamazlar. Kiracının kiralanan yerden tahliye edilebilmesi için belirli tahliye sebeplerinden birinin mevcut olması gerekmektedir. Kiracının çeşitli yollarla tahliyesi mümkünse de bu yazımızda bu sebeplerden sadece biri olan yeniden inşa ve imar sebebiyle kiracının tahliyesi sebebine yer veriyor olacağız.

Continue reading “YENİDEN İNŞA VE İMAR SEBEBİYLE KİRACININ TAHLİYESİ”

TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMELERİ ARTIK NOTERLERDE YAPILABİLECEK

29 Haziran 2022 tarihli ve 31880 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Hakimler ve Savcılar Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Noterlik Kanunu’nda da bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu düzenleme ile noterlere taşınmaz satış sözleşmesi yapma yetkisi getirilmiştir.

Continue reading “TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMELERİ ARTIK NOTERLERDE YAPILABİLECEK”

KİRAYA VERENİN GEREKSİNİMİ SEBEBİYLE KİRACININ TAHLİYESİ

Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) konut ve çatılı işyeri kiralarında kiraya verene belirli bazı koşullar çerçevesinde gereksinimine dayalı olarak kiracının tahliyesini isteyebilme hakkı vermektedir. Son dönemde kira bedellerinde yaşanan ciddi artışlar ve kira artış oranına getirilen %25’lik sınır dolayısıyla ev sahipleri tarafından kiracının nasıl tahliye edilebileceği araştırılır olmuştur. Bu yazımızda kiraya verenin gereksinimi nedeniyle kiracının tahliyesi için açabileceği tahliye davasından bahsedeceğiz.

Continue reading “KİRAYA VERENİN GEREKSİNİMİ SEBEBİYLE KİRACININ TAHLİYESİ”

YAPAY ZEKANIN HUKUKİ KİŞİLİĞİ

İlk olarak bilimkurgu filmleri ile tanıştığımız yapay zekanın, teknolojinin ilerlemesi ve otonom araçların kullanımının yaygınlaşması ile beraber iyice hayatımıza girdiği bir gerçektir. Otomatik sürüş moduna sahip araçlar, insansız hava araçları, yapay zekaya sahip robotlar, bankacılık, alışveriş, yemek siparişi chatbot’ları artık daha çok karşımıza çıkmaktadır. Neredeyse teknolojiye bağımlı olarak yaşadığımız bu günlerde yapay zekanın da toplum içerisinde hukuki statüsünün, hak ve sorumluluklarının belirlenmesi ve ülkelerin hukuk sistemlerinin yapay zekayı da içerecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği konusu bolca tartışılır olmuştur.

Continue reading “YAPAY ZEKANIN HUKUKİ KİŞİLİĞİ”