KİRACI VEYA EŞİNİN TAŞINMAZI OLMASI HALİNDE TAHLİYE

Konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinde kiraya veren ya da kiracıdan kaynaklı konuların varlığı söz konusu olduğunda kira sözleşmesinin sona erdirilmesi mümkündür. Bu yazımızda kiracıdan kaynaklanan ve dava yolu ile tahliye yollarından biri olan,  “kiracı veya eşinin aynı bölgede taşınmazı olması halinde tahliye” konusundan bahsetmeye çalışacağız.

“KİRACI VEYA EŞİNİN TAŞINMAZI OLMASI HALİNDE TAHLİYE” okumaya devam et

YENİDEN İNŞA VE İMAR SEBEBİYLE KİRACININ TAHLİYESİ

Konut veya çatılı işyerlerini kiraya veren kişiler istedikleri zaman kiraladıkları yeri kiracıdan geri alamazlar. Kiracının kiralanan yerden tahliye edilebilmesi için belirli tahliye sebeplerinden birinin mevcut olması gerekmektedir. Kiracının çeşitli yollarla tahliyesi mümkünse de bu yazımızda bu sebeplerden sadece biri olan yeniden inşa ve imar sebebiyle kiracının tahliyesi sebebine yer veriyor olacağız.

“YENİDEN İNŞA VE İMAR SEBEBİYLE KİRACININ TAHLİYESİ” okumaya devam et

TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMELERİ ARTIK NOTERLERDE YAPILABİLECEK

29 Haziran 2022 tarihli ve 31880 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Hakimler ve Savcılar Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Noterlik Kanunu’nda da bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu düzenleme ile noterlere taşınmaz satış sözleşmesi yapma yetkisi getirilmiştir.

“TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMELERİ ARTIK NOTERLERDE YAPILABİLECEK” okumaya devam et

KİRAYA VERENİN GEREKSİNİMİ SEBEBİYLE KİRACININ TAHLİYESİ

Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) konut ve çatılı işyeri kiralarında kiraya verene belirli bazı koşullar çerçevesinde gereksinimine dayalı olarak kiracının tahliyesini isteyebilme hakkı vermektedir. Son dönemde kira bedellerinde yaşanan ciddi artışlar ve kira artış oranına getirilen %25’lik sınır dolayısıyla ev sahipleri tarafından kiracının nasıl tahliye edilebileceği araştırılır olmuştur. Bu yazımızda kiraya verenin gereksinimi nedeniyle kiracının tahliyesi için açabileceği tahliye davasından bahsedeceğiz.

“KİRAYA VERENİN GEREKSİNİMİ SEBEBİYLE KİRACININ TAHLİYESİ” okumaya devam et

YAPAY ZEKANIN HUKUKİ KİŞİLİĞİ

İlk olarak bilimkurgu filmleri ile tanıştığımız yapay zekanın, teknolojinin ilerlemesi ve otonom araçların kullanımının yaygınlaşması ile beraber iyice hayatımıza girdiği bir gerçektir. Otomatik sürüş moduna sahip araçlar, insansız hava araçları, yapay zekaya sahip robotlar, bankacılık, alışveriş, yemek siparişi chatbot’ları artık daha çok karşımıza çıkmaktadır. Neredeyse teknolojiye bağımlı olarak yaşadığımız bu günlerde yapay zekanın da toplum içerisinde hukuki statüsünün, hak ve sorumluluklarının belirlenmesi ve ülkelerin hukuk sistemlerinin yapay zekayı da içerecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği konusu bolca tartışılır olmuştur.

“YAPAY ZEKANIN HUKUKİ KİŞİLİĞİ” okumaya devam et

IN WHICH CONTRACTS PAYMENT OBLIGATIONS CAN BE FULFILLED IN FOREIGN CURRENCY?

Recently, an amendment has been made in the Communique No. 2008-32/34 Regarding Decision No. 32 On The Protection Of The Value Of Turkish Currency.

In the light of the last amendments have made on 19.04.2022, the table regarding the contract price and other payment obligations that can be agreed in foreign currency or indexed to foreign currency and how their payment obligations will be fulfilled as presented below for your information.

“IN WHICH CONTRACTS PAYMENT OBLIGATIONS CAN BE FULFILLED IN FOREIGN CURRENCY?” okumaya devam et

YETKİLİ YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ – YETKİ SÖZLEŞMESİ

Bir uyuşmazlık çıktığında tarafların hukuki işlem başlatmadan önce tespit etmesi gereken ilk şeylerden biri de hukuki işlemin nerede başlatılacağıdır. Hukuk literatüründe “yetki” ismiyle bilinen yargı yerinin tespiti bazen hukuki işlemin yeniden başlatılması, davanın yeniden ve en başından görülmesi gibi önemli hukuki sonuçlar doğurduğundan tarafların hem ekonomik anlamda kayıplar hem de zaman kaybı yaşamaması için oldukça önemli bir konudur. Özellikle şirketler uygulamada bu tip problemlerle karşılaşmamak için yargı yerini sözleşmelerinde veya uyuşmazlık çıkmadan önce belirlemeyi tercih ederler. Bu yazımızda uygulamada hemen hemen her sözleşmede gördüğümüz yetki sözleşmesinin geçerlilik şartlarını ve bu konuda dikkat edilmesi gerekenleri sizlere kısaca aktarmaya çalışacağız.

“YETKİLİ YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ – YETKİ SÖZLEŞMESİ” okumaya devam et