TURKISH PERSONAL DATA PROTECTION BOARD FACEBOOK DECISION

It is a well-known fact that our personal accounts become data stores that contain a lot of information about us due to the increasing use of social media. Given the importance of personal data and malicious purposes, we can say that security is one of the most important things for us on social platforms where we share a lot of data.

Continue reading “TURKISH PERSONAL DATA PROTECTION BOARD FACEBOOK DECISION”

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU’NUN FACEBOOK KARARI

Gün geçtikçe artan sosyal medya kullanımı dolayısıyla kişisel hesaplarımız bizim hakkımızda birçok bilgiyi içinde barındıran veri deposu olmaktadırlar. Kişisel verilerin önemi ve kötü niyetli kullanım amaçları düşünüldüğünde çokça bilgi paylaşımı yaptığımız sosyal platformlarda bizim için en önemli şeylerden birinin ise güvenlik olduğunu söyleyebiliriz.  

Continue reading “KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU’NUN FACEBOOK KARARI”