GİRİŞİMCİLERİN PROJE VE FİKİRLERİNİ KORUMALARI MÜMKÜN MÜ?

Gün geçtikçe yeni sektörlerin ortaya çıktığı iş dünyasında son dönemlerin favorisi olan ve yatırıcımlar açısından da bir kazanç sağlama yolu olarak görülen Startup Şirketleri, ülkemizde de önem kazanarak ilerleme kaydetmekte. Startup şirketlerinin kurucusu olan girişimcilerin de aklına ilk aşamada bazı sorular takılmakta. Bunlardan en önemlisi de fikirlerini tescil ettirerek korumadan yararlanıp yararlanamayacaklarını öğrenmek. 

“GİRİŞİMCİLERİN PROJE VE FİKİRLERİNİ KORUMALARI MÜMKÜN MÜ?” okumaya devam et

KEFALET SÖZLEŞMESİ

A.            Tanımı

Kefalet sözleşmesi teminat amaçlı sözleşmelerdendir. Türk hukukunda teminat, ayni ve şahsi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kefalet şahsi teminat türlerindendir. Çünkü kefil, borçlu borcunu ödemediği takdirde borcu ödeyeceğine ilişkin teminat veren kişidir. Türk Borçlar Kanunu 581. maddesinde tanımlanmaktadır.

“KEFALET SÖZLEŞMESİ” okumaya devam et

IN WHICH CONTRACTS FOREIGN CURRENCY IS FORBIDDEN?

The exceptions brought by the Ministry of Treasury and Finance (“the Ministry”) to the prohibition of determination of contract fees in some contracts and other payment obligations in or indexed to foreign currencies determined by The Presidential Decree No. 85 published on the Official Gazette on 13 September 2018 have been listed briefly by the communique of the Ministry (“the Communique”) issued on 6 October 2018, as stated in the table below:

“IN WHICH CONTRACTS FOREIGN CURRENCY IS FORBIDDEN?” okumaya devam et

HANGİ SÖZLEŞMELERDE DÖVİZ YASAK?

13 Eylül 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile öngörülen Türkiye’de yerleşik kişilerin akdettiği bazı sözleşmelerde yer alan sözleşme bedeli ve diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsiden ya da dövize endeksli olarak belirlenmesi yasağına Hazine ve Maliye Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından getirilen istisnalar 6 Ekim 2018 tarihinde yayınlanan tebliğ (“Tebliğ”) ile belirlenmiştir. 

“HANGİ SÖZLEŞMELERDE DÖVİZ YASAK?” okumaya devam et

KVKK UYUMUNUZ TAMAMLANDI MI?

Kişisel verilerin korunması; AB uyum süreci çerçevesinde ülkemizde de benimsenmekte olan bir anlayış olup ilgili kanun ve alt düzenlemelerin yayınlanmasıyla birlikte pek çok gerçek ve tüzel kişiyi ilgilendiren bir konu haline gelmiştir. Bu bülten, özellikle şirketlere pek çok yükümlülük getiren yasal düzenlemeler hakkında genel bir çerçevede bilgi verme amacıyla hazırlanmıştır.

“KVKK UYUMUNUZ TAMAMLANDI MI?” okumaya devam et

KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ REHBERİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte; veri sorumlusu olarak tanımlanmakta olan gerçek ve tüzel kişilere; kişisel verilerin korunmasıyla ilgili pek çok yükümlülük getirilmiştir. Kişisel verilerin korunması alanında oldukça geniş bir yetkiyi haiz olan Kişisel Verilerin Korunması Kurumu (“Kurum”) da bu yükümlülüklerin belki de en önemlilerinden olan veri güvenliği ile ilgili olarak veri sorumlularını ve ilgilileri aydınlatmak üzere bir rehber hazırladı. Bu yazımızda bu rehbere ilişkin genel çerçevede bilgi verilecektir.

“KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ REHBERİ” okumaya devam et