ELEKTRONİK TİCARET BİLGİ SİSTEMİ (ETBİS)’NE KAYDINIZI YAPTIRDINIZ MI?

Bilindiği üzere 6563 Sayılı Kanun kapsamında hazırlanan E-Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ 11/08/2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğ ile Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi kurulması ile e-ticaret şirketlerinin sisteme kayıt ve bildirimi yükümlülükleri düzenlenmiştir.

“ELEKTRONİK TİCARET BİLGİ SİSTEMİ (ETBİS)’NE KAYDINIZI YAPTIRDINIZ MI?” okumaya devam et

YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ’NDE NELER DEĞİŞTİ?

  • Yıllık ücretli izin süreleri eski düzenlemeye göre en fazla üçe bölünebiliyorken artık bu sınırlama kaldırıldı.
  • Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dört gün arttırıldı.
  • Alt işveren işçilerinin izin sürelerinin aynı işyerinde çalışmaya devam etmeleri durumunda alt işveren değişikliğinden etkilenmemesi sağlandı.
“YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ’NDE NELER DEĞİŞTİ?” okumaya devam et

ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Türk Ticaret Kanunun bu konuyla ilgili 366. maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekildedir.

MADDE 366–(1) “Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer. Esas sözleşmede, başkanın ve başkan vekilinin veya bunlardan birinin, genel kurul tarafından seçilmesi öngörülebilir.”

“ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI SEÇİMİ” okumaya devam et

SINAİ MÜLKİYET KANUNU’NUN MARKANIN KORUNMASINA İLİŞKİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

Markanın Korunmasına İlişkin Mevzuat Değişiklikleri

Sınai Mülkiyet Kanunu ÖncesiSınai Mülkiyet Kanunu ve Yönetmeliği
Markaların Korunması Hakkında KHK ile yalnızca marka bakımından düzenleme mevcuttuSınai Mülkiyet Kanunu kapsamında sınai mülkiyetin diğer konuları da birlikte (patent, faydalı model vb.) düzenlenmiştir.
Başvurular Türk Patent Enstitüsü’ne yapılıyordu.Türk Patent Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu olarak adlandırılmıştır.
Sadece çizimle ifade edilebilen işaretler marka olarak tescil edilebiliyordu.Çizimle ifade edilemese bile ayırt edici nitelikte olan işaretler de marka olabiliyor. (Ses, renk, hareket vb.)
Daha önce tescil edilmiş markayla aynı ya da çok benzer markaların tescili mutlaka reddedilirdi.Marka sahibinin usulüne uygun muvafakatiyle daha önce tescil edilmiş markayla aynı ya da çok benzer markaların tescili kabul edilebilir.
Bültende yayımlanan marka başvurularına itiraz süresi 3 aydı.Bültende yayımlanan marka başvurularına itiraz süresi 2 aydır.
Önceden tescil edilmiş markalarla aynılık ya da benzerlik itirazında başvurucunun kullanım ispatı isteme hakkı yoktu.Yeni düzenlemeyle önceden tescil edilmiş markalarla aynılık ya da benzerlik itirazında marka tescil talebinde bulunan itiraz edenden markayı kullandığını ispat etmesini isteyebilir.
Tescili için gerekli aşamaları tamamlanmamış markalarla ilgili yasal düzenleme yoktu.Tescili için gerekli aşamaları tamamlanmamış markalar özel bir düzenlemeye tabi kılınmıştır.
Geriye yürüyen hükümsüzlük yaptırımı vardı.Geriye yürüyen hükümsüzlük yaptırımına ek olarak ileriye etkili iptal yaptırımı da 2024 itibariyle yürürlüğe girecektir.

Kerem Utku Örer

TEMMUZ 2017

CHANGES FOR TRADE MARKS BROUGHT BY THE INDUSTRIAL PROPERTY LAW

CHANGES IN THE LEGISLATIONS ABOUT PROTECTION OF TRADEMARK

BEFORE
AFTER
Decree-Law No. 556 on the Protection of Trademarks did not include other means of IP Rights, but only regulated protection of trademarks.Industrial Property Law includes regulations about trademark, patent and utility model, etc.
Türk Patent Enstitüsü (Turkish Patent Institute) had been accepting the applications.Turkish Patent Institute’s name changed as Türk Patent ve Marka Kurumu (Turkish Patent and Trademark Office)
Only the signs which could be represented graphically were considered as registerable trademark.The signs which cannot be represented graphically (such as voice, color and movement) can be registered as trademark as long as they are distinctive.
The trademark applications which includes same or very similar trademark to previously registered trademark were being rejected strictly.Previously registered trademark owner can approve new applications which includes same or very similar trademark.
Objection period for published applications was 3 months.Objection period for published applications is 2 months.
Proofs of usage could not be requested from objectors who claim uniformity or similarity to previously registered trademark.Proofs of usage can be requested from objectors who claim uniformity or similarity to previously registered trademark.
There were no legislation about the applications which include incomplete steps.There are special regulations for the applications which include incomplete steps.
There was retroactive sanction of nullity.In addition to retroactive sanction of nullity the proactive sanction of cancellation will enter into force by 2024.

Kerem Utku Örer

TEMMUZ 2017

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA NE KADAR BİLGİ SAHİBİSİNİZ?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 07.04.2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanmasından kısa bir süre sonra, Veri Sorumluları Sicili Yönetmelik (“Yönetmelik”)  taslağı da hazırlanmış ve yakın süre içerisinde son halini alması beklenmektedir. 

“KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA NE KADAR BİLGİ SAHİBİSİNİZ?” okumaya devam et