ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

20.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ile:

– Gerçek kişi imza yetkilileri ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin imzalarının kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarından temin edileceği,

– Temin edilemediği takdirde noter ya da ticaret sicil müdürlüğü huzurunda düzenlenen imza beyannamesinin sunulması gerektiği,

– Limited şirketler için imza beyannamesinin ticaret sicil müdürlüğü huzurunda düzenlenmesi gerektiği (noter huzurunda düzenlenemeyeceği),

– Yabancı ülkede bulunan imza yetkilileri bakımından ise Türkiye Cumhuriyeti’nin o ülkedeki konsolosluğunda ya da o ülkenin yetkili makamları huzurunda imza beyannamesi düzenlenebileceği; yabancı ülke makamlarınca düzenlenen belgelerde apostil şerhi ve noter tasdikli Türkçe tercüme aranacağı,

Dahil çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Tebliğ’e aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210220-21.htm

Av. Kerem Utku ÖRER

TARLAN – BAKSI AVUKATLIK BÜROSU


AV. AYLİN TARLAN – AV. DERYA BAKSI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: