TÜRK HUKUKUNDA E-DURUŞMA UYGULAMASI

Dünya, içinde bulunduğumuz durum ve koşullar gereği; belki de hiçbir zaman olmadığı kadar hızlı bir şekilde dijital dönüşüm gerçeğiyle yüzleşmekte. Dijital dönüşüm kimi zaman gönüllü bir şekilde, kimi zamansa mecburi olarak karşı karşıya kaldığımız ve artık kimsenin önemini inkâr edemeyeceği bir olgu. Hal böyle iken bürokratik ve yargısal süreçlerin de dijital dönüşümden etkilenmemesi elbette mümkün değil. Ülkemizde Ulusal Yargı Ağı Bilgi Sistemi (UYAP) aracılığıyla çok önceden başlayan dijitalleşme süreci, küresel salgının da kazandırdığı ivme ile e-duruşma kavramını da gündemimize getirdi ve ülkemizde e-duruşma denemeleri başladı. Bu yazıda, e-duruşma ile ilgili mevzuat hükümlerine, uygulamanın ilgililer bakımından etkilerine ve uygulamanın geliştirilmesi ile ilgili birtakım önerilere yer verilmektedir.

“TÜRK HUKUKUNDA E-DURUŞMA UYGULAMASI” okumaya devam et

GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZANIN HUKUKİ NİTELİĞİ VE YAYGIN KULLANIMINA İLİŞKİN BAZI TAVSİYE VE GÖRÜŞLER

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu; 2004 yılında yürürlüğe girmiş bir kanun olmasına rağmen; kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan iş ve işlemlerde zorunlu tutulmadığı takdirde ilgililer elektronik imza kullanma eğiliminde olmamakta, hatta genellikle elektronik imzayı kullanmak zorunda oldukları sistemlerin bir parçası olarak düşünerek, başka amaçlarla kullanmayı aklına bile getirmemektedir. Oysa elektronik imza yaygın olarak kullanıldığı takdirde hem ilgililerin hem de birlikte iş veya işlem yaptıkları kişilerin hayatını kolaylaştırabilecek bir seçenektir.

“GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZANIN HUKUKİ NİTELİĞİ VE YAYGIN KULLANIMINA İLİŞKİN BAZI TAVSİYE VE GÖRÜŞLER” okumaya devam et

DİJİTAL ORTAMDAKİ VERİLERİN SİLİNMESİNİ TALEP ETME VE UNUTULMA HAKKI

Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesi ve ilerlemeye de devam ediyor olmasıyla birlikte artık istediğimiz bilgilere erişmemiz sadece saniyelerimizi almaktadır. Bu duruma o kadar alıştık ki bazen internette yaşanan hız sorunları dahi canımızı sıkabiliyor. Ancak bu bilgilere erişmeye çalışırken çoğu zaman “Bu bilgiye erişmeye hakkımız var mı?” ya da “O bilgiye erişmemiz ne kadar doğru?” bunları sorgulamıyoruz. İşte günümüz çağının ortaya çıkarmış olduğu bu sorular yeni nesil hakların yasal mevzuat ve içtihatlarla korunması gerekliliğini gözler önüne sermektedir. Kişisel verilerin korunması hakkı ve unutulma hakkı bu dördüncü kuşak haklar olarak nitelendirilen yeni nesil insan haklarından sadece bazılarıdır.

“DİJİTAL ORTAMDAKİ VERİLERİN SİLİNMESİNİ TALEP ETME VE UNUTULMA HAKKI” okumaya devam et

İNTERNET (SOSYAL MEDYA) YASASI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da (“Kanun”) yapılan değişiklikler ile birlikte Sosyal Ağ Sağlayıcılarının yerine getirmesi gereken bazı yükümlülükler ortaya çıkmış oldu. Bu yazımızda kısaca yapılan değişikliklerin neler olduğuna değineceğiz.

“İNTERNET (SOSYAL MEDYA) YASASI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER” okumaya devam et

KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASI VE BAĞLAYICI ŞİRKET KURALLARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) yürürlüğe girmesi ile birlikte; her türlü kişisel veri işleme faaliyetiyle ilgili olduğu gibi kişisel verilerin yurt dışına aktarılması ile ilgili de birtakım düzenlemelere yer verilmiştir. Bu düzenlemeler, yürürlüğe girdiği ilk zamanlarda nasıl uygulanacağına ilişkin birtakım tereddütleri ortaya çıkarsa da zaman içinde en azından düzenlemelerin kapsamının Kurum tarafından ne şekilde ortaya yorumlanacağı biraz daha net hale gelmiştir.

“KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASI VE BAĞLAYICI ŞİRKET KURALLARI” okumaya devam et

DOĞRU VE YANLIŞ BİLİNEN YÖNLERİYLE VERBİS

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) ve alt düzenlemelerinin yürürlüğe girmesi ile birlikte; Türk hukuku bir kısmı Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) ve öncülü düzenlemelerde bulunan bir kısmı da yeni olan kavramlarla tanışmaya ve uygulayıcılar bu kavramlar hakkında detaylı bilgi alma ihtiyacı hissetmeye başladı. Hukukumuz ve veri sorumluları için tamamen yeni olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”) de bu kavramlardan biri oldu.

“DOĞRU VE YANLIŞ BİLİNEN YÖNLERİYLE VERBİS” okumaya devam et

TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARINDA ZORUNLU ARABULUCULUK

Türk hukukunda arabuluculuk, ilk etapta ihtiyari olarak başvurulmak üzere 2012 yılında 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun (HUAK) yürürlüğe girmesiyle uygulamaya koyulmuştur. HUAK ile ihtiyari olarak düzenlenen arabuluculuk yargıda iş yükünün azaltılmasının amaçlanması ve arabuluculuk pratiğinin gelişmesi ile birlikte farklı alanlarda zorunlu olarak düzenlenmeye başlanmıştır. Bir önceki yazılarımızda arabuluculuğun dava şartı olarak ticari uyuşmazlıklara ve iş uyuşmazlıklarına uygulanması üzerinde durulmuştur. (İlgili yazılar için bknz. Ticari Uyuşmalıklarda Zorunlu Arabuluculuk ve İş Hukuku Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk) Bu yazımızda da tüketici uyuşmazlıklarında dava şartı olarak düzenlenen zorunlu arabuluculuk süreci ele alınacaktır.

“TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARINDA ZORUNLU ARABULUCULUK” okumaya devam et